Kontakt

Grad

Adresa

Telefon

E-mail

Neum

Jadranska turistička cesta b.b.

036 / 885 – 020

Tomislavgrad

Mije Ferića b.b.

034 / 356 – 129
Grude
Mate Bobana 3
039 / 662 – 104
Kočerin
Kočerin b.b.
039 / 711 – 570
Rakitno
Poklečani b.b.
039 / 692 – 036
Posušje
Fra Grge Martića 42
039 / 681 – 638
Vitina
Vitina b.b.
039 / 841 – 261
Ljubuški
Prodajni centar Namex
039 / 832 – 230
Međugorje
Međugorje b.b.
036 / 651 – 841
Široki Brijeg
Fra Jure Grubišića
039 / 705 – 090

Pošaljite upit